OMG GTFO: Hvem ødela internett?

Det virker som en evighet siden nå. I 2011 sveipet protestbevegelser over hele verden. Det begynte med den arabiske våren i Midtøsten, men også i USA og Europa var det store demonstrasjoner. Synet på internett og sosiale medier var et ganske annet da. Det skulle binde oss sammen og gi vanlige folk muligheten til å si sin mening. Det skulle gi oss mer demokrati.

Bare fem år senere blir Donald Trump valgt til president i USA. Selv om bevegelsen mot det autoritære har dype røtter i verden utenfor skjermene, har desinformasjon og manipulering på nett spilt en viktig rolle i fremveksten av ekstreme og autoritære bevegelser globalt.

Hva skjedde egentlig? Hvordan gikk det rådende synet på internett og sosiale medier fra optimistisk utopi til håpløs dystopi på fem korte år?

I «OMG GTFO: Hvem ødela internett?» får du høre flere av dem som har vært «i skyttergravene» på nett det siste tiåret fortelle om hvordan og hvorfor vi har kommet dit vi er i dag. Serien er på norsk og engelsk.

Episode 1: Drømmen om internett 2.0

Første episode tar for seg skiftet som skjedde på internett fra 2011 og frem til i dag, og hvorfor denne utviklingen skjedde. Den presenterer også noen av problemene som eksisterer i dag. Intervjuer med Jillian C. York fra EFF, jusprofessor Danielle Citron og The Guardian-journalist Carole Cadwalladr.

 

Episode 2: Fra lulz til kvinnehat og hvit makt

Episode to tar for seg et tidlig forsøk på en desinformasjonskampanje på sosiale medier, og hvordan chankulturen, som først handlet om the lulz, begynte å bevege seg mot å bli en politisk kraft for kvinnehat og hvit makt. Intervju med Shafiqah Hudson, som avslørte en desinformasjonskampanje i 2014.

 

Episode 3: Raseriets økonomi

Episode tre tar for seg hvordan trakassering har blitt en dagligdags del av kulturen på internett, konsekvensene for ytringsfriheten, og hvordan de store plattformene er rigget slik at opprettholdelsen av en negativ kultur er økonomisk lønnsomt. Intervju med Soraya Chemaly, forfatter og leder av Womens Media Project Speech Center.

 

Episode 4: Hvem er redd for ytringsfriheten?

Episode fire gjør opp status per i dag på de ulike temaene som tas opp i serien. Hva kan man gjøre med trakassering på nett? Hvilke problemer står i veien for å få til et bedre samfunn på nett? Og hva står på spill hvis vi ikke får det til? Intervjuer med jusprofessor Ari Waldman og nye betraktninger fra Danielle Citron, Soraya Chemaly, Jillian C. York og Carole Cadwalladr.